Dětské centrum Srdíčko

Vítejte na oficiálních stránkách Dětského centra Srdíčko v Žebráku. Centra, které nabízí dětem a mládeži aktivity pro využítí volného času. Věříme, že zde naleznete vše, co hledáte.


Dětské centrum se představuje

DĚTSKÉ CENTRUM "Srdíčko“ bylo zřízeno pod záštitou NÁBOŽENSKÉ OBCE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ  HUSITSKÉ  V ŽEBRÁKU, k datu 28. 01. 2006.
Více o tom, jak se Srdíčko narodilo, se dozvite ve Zřizovací listině.


Naše hlavní cíle

Hlavním cílem Dětského centra je podchycení dětí v jejich volném čase a jeho smysluplné využití podle jejich zájmu a individuelních potřeb. Dětem bude nabídnuta širokospektrá nabídka programů formou her a zábavných činností a hravých aktivit.
Hlavní záměr výchovně-vzdělávacího programu je poskytnout dětem individuelní pozornost a zájem s respektováním jejich potřeb, pocitů a citů.
Proto je převážná část pobytu dětí orientována režimem DC na individuální činnost a činnost v malých skupinách. 
 


Projekt psychohygieny dětí

...je živý a proto ho můžeme stále doplňovat. Slouží především výchovným pracovníkům našich dětí.
Obsahuje profesní a etický přístup výchovného pracovníka v jednání s dítětem a v působení na dítě:
1. Uvědomit si právo dítěte realizovat svobodně své potřeby
2. Znát jeho věkové a vývojové zvláštnosti
3. Znát metody, jak získat o dítěti poznatky.
4. Nalézt adekvátní vztah k dítěti na základě těchto poznatků.Dětské centrum je zařízení, jehož alternativou je plné respektování individálních potřeb dítěte a chování pracovníků je tomu plně podřízeno
,,Pociťuji, že jsem tu jako doma.. náležím rodině, ale teď náležím někomu, kdo mně má rád, kdo se o mně stará, pro koho jsem důležitý, komu nejsem na obtíž. Dostává se mi pozornosti jakou potřebuji. Někdo o mně má zájem, někdo mě naslouchá. Jsem potřebný a důležitý ".. Mám právo na radost a zábavu. Mám také povinnosti. Mám příležitost si hrát, jak mne to baví. Moje ruce pomáhají, a neškodí."
Pomáhat postavit dítě do jeho práv a posky-tovat mu láskyplnou péči. Posilovat jeho sebevědomí, rozvíjet jeho empatii a vytvářet rovnováhu mezi syvými potřebami a potřebami toho druhého..


Projekt tvůrčích schopností dětí

Podílím se na krásách kolem sebe,
Maluji a kreslím,zpívám a vyjadřuji co cítím..
Mám oči k vidění a uši k slyšení
a vidím, jak je svět kolem, plný krás...
A co mi nabízí můj Ostrov splněných přání ?
Všechno co ten den chci.
Dárek pro kamaráda, veselou písničku, vyrobit si loutku, modelovat hrneček jako dárek pro maminku.


Enviromentální projekt

Všechno co je kolem nás, je život nebo jeho součást. Teď poznáváme, co nás obklopuje, zajímá, čemu můžeme rozumět. Svět kolem nás je jako velký míč. Otáčí se nejen kolem slunce, ale i kolem nás. Je v něm uloženo všechno, co potřebujeme. Učíme se to chránit a rozumět tomu.
Naše město, náš domov, příroda kolem nás
Chráněné Krajinné části našeho okolí
ekologie města Žebráka
EkOLOGIE NÁRODNÍ - krásy naší země a jak je chránit
ekologie planety - rasy lidí,
nejsme sami na planetě.

 

Sdílet

AKTUÁLNĚ

PROJEKT KŘESŤANSKÉ MRAVNÍ VÝCHOVY

POTŘEBUJI TVOU LÁSKU
Když mám problém...
když nemám náladu…
když zlobím.. když jsem smutný... když vzdoruji....
když jsem neukázněný...když mám nesplnitelná přání....
Když jsem spokojený a mám radost.. Když pomáhám….

Více informací zde.

NOVINKY

Zde bude jakákoliv další informace či novinka, kterou chcete Vašim návštěvníkům sdělit mezi hlavními informacemi.

KONTAKTY

DC Srdíčko
Náměstí 146
267 53 Žebrák

DC: Mgr. Adamová Růžena
tel. 311 533 269, mobil: 723 550 707
e-mail: adamova.ruzena@quick.cz:
DC.srdicko.zebrak@seznam.cz

Copyright © 2001 - 2012 DĚTSKÉ CENTRUM SRDÍČKO. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.